Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 187 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


Przepływ wody przez skrzela

piątek, 13 lipca 2007 20:24
Skrzela niektórych ryb, np. tuńczyka żółtopłetwego przewietrzane są na zasadzie przepływu, lecz ta forma oddychania możliwa jest jedynie podczas szybkiego pływania. Takie ryby nie muszą wykonywać ruchów oddechowych, gdyż ciśnienie wody powstające podczas ich ruchu do przodu jest wystarczające dla przepchnięcia wody przez skrzela.  Ta potrzeba szybkiego pływania - tuńczyk może rozwijać prędkość do 70 km/h - oznacza, że takie gatunki są trudne do trzymania w niewoli.Tuńczyki żółtopłetwe


Podziel się
oceń
2
0

komcie (0) | skomentuj

Oddychanie

piątek, 13 lipca 2007 12:29
Żywe organizmy, z małymi tylko wyjątkami, potrzebują do oddychania tlenu. Podczas gdy organi przzmy lądowe żyją w powietrzu zaz ierającym ok. 21% tlenu, w środowisku ryb, czyli w wodzie, która dodatkowo jest 800 razy gęstsza od powietrza, tlenu jest tylko 0,0001%.Tak więc ryby potrzebują bardzo skutecznego systemu pobierania tlenu z wody.

Jak działają skrzela?
Większość ryb oddycha pobierając wodę pyszczkiem, a następnie po przeciśnięciu jej przez skrzela usuwa ją przez otwory pod pokrywami skrzelowymi. Pozwala to usunąć z organizmu dwutlenek węgla i amoniak, a na ich miejsce pobrać z wody tlen.
Skrzela składają się z łuków skrzelowych, z których wyrastają listki, zbudowane z kolei z blarzek skrzelowych. Blaszki są silnie unaczynione systemem naczyń kapilarnych, przebiegających po ich powierzchni. Krew w blszkach skrzelowych przepływa w przeciwnym kierunku niż woda je omywająca, dzięki czemu możliwa jest wydajniejsza wymiana gazowa. Gdy woda przepływa między blaszkami, rozpuszczony w niej tlen tlen przedostaje się do krwi, a na jego miejsce dostaje się dwutlenek węgla. Tlen pobrany z wody jest następnie przez krew po całym organizmie.
Co ciekawe, ryby aktywne mogą mieć pięciokrotnie większą powierzchnię skrzeli od gatunków mało ruchliwych, gdyż potrzebują one więcej tlenu na pokrycie swojej aktywności.
Blaszki są bardzo delikatne i łatwo mogą zostać uszkodzone, zwłaszcza przez zawiestny, tak, że ryby żyjące w wodach zawierających dużo stałych zawiesin mogą mieć wyrostki wyłapujące grubsze kawałki. Ryby mogą również "kaszleć" tzn. oczyszczać skrzela przez przepchnięcie wody w przeciwnym kierunku niż zwykle.

Skrzela specjalistyczne
U wielu ryb skrzela uległy przekształceniom, pozwalającym im pobierać dość tlenu, nawet w sytuacji, gdy jest go bardzo mało. Są to przeważnie ryby żyjące w wysychających sadzawkach lub zbiornikach, w których jest dużo zanieczyszczeń i występują małe ruchy wody. Węgorzyk ciernisty ukrywający się w dzień w piasku, wytwarza śluz, który pokrywając skrzela, utzymuje je w wilgotności właściwej dla oddychania, podczas gdy poskoczki mają skrzela pokryte specjalną, silnie pofałdowaną warstwą nabłonka, istotnie zwiększającą ich powierzchnię oddechową.
Poskoczki żyją w sadzawkach wysychających podczas odpływów. Dopóki ich skrzela pozostają wilgotne, mogą one oddychać powietrzem w oczekiwaniu na przypływ.

Oddychanie uzupełniające
Wiele gatónków ryb przystosowało swoje organy wewnętrzne w celu wykorzystania ich do wymiany gazowej. W większości przypadków jest to "oddychanie" uzupełniające tylko oddychanie skrzelowe. Niektóre sumiki mają worek długości prawie całego ciała, podobny do pęcherza pławnego, używany jednak do wymiany gazowej, niektóre sumiki pancerne używają w tym celu swojego żołądka, a z kolei niektóre piskorzowate - tylnej części jelita. Są także ryby, które do wymiany gazowej używają pęcherza pławnego.

Podziel się
oceń
2
2

komcie (0) | skomentuj

Linia boczna

czwartek, 12 lipca 2007 19:47
Linia boczna u ryb działa jak osobisty system radarowy. Jej podstawowym funkcją jest  wyczuwanie  zmian ciśnienia w  bezpośrednim  sąsiedztwie, spowodowanych prądem wody lub ruchem innej ryby. Tego typu czucie jest przy nawigacji, wyszukiwaniu pokarmu, a także unikaniu drapieżników. Ponieważ woda doskonale przenosi zmiany ciśnienia (drgania), ryby mogą odczuwać naewt najmniejsze jego zmiany. Linia boczna jest zmysłem typowym dla ryb. U niektórych gatunlów narząd ten wspomagany jest przez dodatkowe organy czuciowe. Np. węgorz elektryczny potrafi wyczuwać zmiany pola elektrycznego w wodzie. Ślepczyk jaskiniowy (na zdjęciu).


Ślepczyki jaskiniowe

Zamieszkuje wody w grotach Ameryki Południowej, gdzie prawie nie ma światła, nie potrzebuje on więc wzroku. jego oczy zarośnięte są skórą, a przy poruszaniu posługuje się linią boczną.


Podziel się
oceń
1
0

komcie (0) | skomentuj

Optymalne temperatury

czwartek, 12 lipca 2007 18:16
Skóra ryb nie jest zbyt wrażliwa na dotyk, może jednak odczuwać nawet małe zmainy temperatury. Mając możliwość wyboru, ryby wybierają temperaturę optymalną z dokładnością do 1 st. C. Ponieważ są one zmiennocieplne, jest to dla nich jedyna metoda regulowania temperatury ciała.

Podziel się
oceń
0
0

komcie (0) | skomentuj

Wydawanie dźwięków

czwartek, 12 lipca 2007 17:09
Większość ryb żyje w milczeniu. Są jednak gatunki, które mogą wydawać dźwięki. Niektóre mogą "zgrzytać" swoimi zębami gardłowymi, być może w celu komunikowania się z innymi rybami, z kolei niektóre rogatnicowate, poruszając kośćmi płetw brzusznych, a także mięśniami otaczającymi pęcherz pławny, wywołują jego wibracje (jakby bębnienie).Adioryx caudimaculatus wydaje dźwięki przypominające zgrzytanie przy pomocy zębów gardłowych.Rhinecanthus aculeatus używa czasem swojego pęcherza pławnego jako bębna.

Podziel się
oceń
1
0

komcie (0) | skomentuj

Zmysły

środa, 11 lipca 2007 16:51
Większość ryb ma te same pięć zmysłów, co człowiek. wzrok, dotyk, smak, węch i słuch. Jednak dwa ostatnie są u ryb bardziej rozwinięte. Dodatkowo ryby mają szósty zmysł - linię boczną.

Węch
U większości ryb zmysł węchu jest lepiej rozwinięty niż zmysł smaku. Powodem jest znacznie większa przydatność węchu, wykorzystywanego przy wyszukiwaniu pokarmu.
Ryby, za pomocą węchu, mogą lokalizować pokarm ze znacznych odległości. Nozdrza zlokalizowane są na końcu głowy i, przeważnie, nie są one połączone z pyszczkiem. Najczęściej są to dwa płytkie zagłębienia przykryte klapkami, które kontrolują przepływ wody. Wyjątkowo dobrze rozwinięte nozdrza mają rekiny i węgorze. Nie biorą one udziału w przepływie wody przez skrzela.
Niektóre ryby używają tego zmysu również w celu odszukania rodzinnych stron. Dorosła ryba, za pomocą węchu, potrafi odnaleźć rzekę, w której się wykluła, powracając na tarło po długim okresie żerowania w morzu.
Węch pomaga również rybom dostrzec Niebezpieczeństwo. Niektóre z nich uwalniają ze skóry "substancje alarmowe", informijąc o nim innych współmieszkańców zbiornika.

Słuch
Ponieważ woda jest środowiskiem gęstszym od powietrza, dźwięki  rozchodzą się  A więc isą słyszalne)  znacznie łatwiej niż  w powietrzu.  Fale dźwiękowe rozchodzą  się w wodzie  pięć  razy sszybciej. Za  pomocą  ucha  wewnętrznego ryby potrafią  odbierać na tyle szeroki zkres fal dźwiękowych, że -  w przeciwieństwie do ludzi  -  nie jest im niezbędne ucho środkowe i zewnętrzne. U ryb nie widać wcale ich obecności.

Wzrok
Ryby patrzą jednocześnie w dwu kierunkach. Nie mogą skoncentrować wzroku (obu oczu) na jednym przedmiocie. Oczy ryb nie są tak dobrze rozwinięte jak u ludzi, a fakt, że patrzą one przez wodę, jeszcze pogarsza jakość widzenia. Ryby nie mogą też widzieć wyraźbie na dalekie odległości.
U ryb o wyższym stopniu rozwoju (jak karpiowate) gałki oczne mogą poruszać się niezależnie jedna od drugiej.
:-]
Ryby żyjące w dobrze oświetlonych płytkich wodach mają lepiej rozwiniętą zdolność rozróżniania natężenia światła - zwiększa to ich możliwość orientowania się w środowisku. Dodatkowo ryby te rozróżniają więcej odcieni w wioletowej części widma świetlnego.Ryby żyjące na większej głębokości rozróżniają kolory słabo jub nawet wcale, ne mają jednak takiej potrzeby.
"Podwójne widzenie"
Niektóre ryby mają oczy umieszczone wysoko na głowie, co pozwala im w pewnym stopniu na widzenie obydwima oczami naraz. doskonałym przykładem takiego sposobu widzenia jest czworook. Rogówka, żrenica i siatkówka jego obu oczu podzielona jest poziomą warstwą tkanki. Pozwala to pływającej po powierzchni rybie widzieś równocześnie to, co dzieje się nad i pod wodą. Obraz nadwodny widziany jest górną połową oka, a podwodny - dolną.


Czworook

Dotyk i smak
Ryby uważane są za stworzenia mało wrażliwe, jednak wbrew pozorom są one niesłychanie wrażliwe na wiele rodzajów bodźców. Uważa się, że karp ma zmysły podobne do zmysłów ssaków. Zmysł smaku u większości ryb ma umiarkowaną wrażliwość, kubki smakowe rozmieszczone są w okolicy pyszczka i warg.
Ryby na ogół nie są zbyt wrażliwe na dotyk, jednak budowa narządów tego zmysłu jest żróżnicowana u poszczególnych gatunków. W niektórych częściach ciała ryb znaleziono struktury podobne do ludzkich komórek czuciowych i wolnych zakończeń nerwowych - są to np. promienie płetw piersiowych u niektórych kurkowatych. Głowacz ma wprawdzie tylko niewyspecjalizowane zakończenia nerwowe, wykazuje jednak dużą wrażliwość w okolicach głowy i na wąsikach. Prócz tego głowacze mają znacznie wrażliwszy zmysł smaku niż pozostałe ryby.Głowacz pręgopłetwy


Podziel się
oceń
3
0

komcie (0) | skomentuj

Łuski

środa, 11 lipca 2007 13:40
Łuski wyrastają z zewnętrznej w arstwy skóry pokrytej powłoką śluzu, zmniejszającą tarcie i chroniącą ciało przed pasożytami. Prócz nadawania rybom opływowości, łuski chronią ciało przed uszkodzeniami o kamienie i przez drapieżniki.
Większość ryb ma tzw. łuski elastyczne. Są one cienkie i rzeczywiście elastyczne, mające na powierzchni pierścienie podobne do odcisku palca. Wraz ze wzrostem ryby rośnie liczba pierścieni na łuskach. Rekiny i płaszczki mają łuski w kształcie płytek, czasem pokrytych szkliwem, z wystającym ząbkiem. W przypadku niektórych gatunków łuski uległy specyficznym modyfikacjom. Na przykład węgorze mają łuski głęboko osadzone i prawie niewidoczne. Inne ryby (np. jesiotry) mają kilka rzędów  dużych  płaskich  i twardych tarczek kostnych. "Gołe sumiki" z Afryki wcale nie mają łusek. Za to ich skóra jest niezwykle mocna. Niewielka liczba łusek niektórych ryb zawiera jednak jadowite żądła, mogące zabić nawet człowieka.
:-/

Podziel się
oceń
2
0

komcie (0) | skomentuj

Barwy ciała

wtorek, 10 lipca 2007 19:00
Kolor ryby jest cechą, która ułatwia rozpoznanie gatunku, a czasem również płci. Może ona być efektem odbicia światła lub obecności pigmentu. Same łuski są niemal przezroczyste. Barwa ryby przeważnie wiąże się z jej środowiskiem, trybem życia itp.
Niektóre ryby, żyjące w ciemnych lub mętnych wodach, mają ciało jaskrawo ubarwione, dzięki czemu są widoczne dla partnera, a nawet mogą go wabić.
Inne z kolei potrzebują kamuflażu dla ochrony przed drapieżnikami.:-)
Barwa ryby wiąże się z obecnością odpowiedniego produktu przemiany materii zwanego guaniną,  odkładanego w skórze. Większość ryb może ciemnieć lub jaśnieć, a nawet zmieniać  swoją barwę.o:-) Drobnoustki zmieniają kolor zależnie od pory (dzień lub noc). Barwa ryby może też wskazywać, czy jest ona głodna, zdenerwowana, chora, czy przestraszona. U samców kolory stają się intensywniejsze w porze godowej.(*-*)
Jaskrawe kolory często ostrzegają drapieżniki, że ryba jest trująca. Zdarza się też, że drapieżniki (morskie) mają barwy i wzór swoich ofiar. Innym oszustwem jest czarna plama na ciele chetonika wielkoplamka (na zdjęciu), która wygląda jak oko. Może ona zmylić drapieżnika co do położenia ofiary i umożliwić jej ewentualną ucieczkę.Chetonik wielkoplamek

Podziel się
oceń
1
0

komcie (0) | skomentuj

Kształt pyszczka

wtorek, 10 lipca 2007 17:10
Podobnie jak w przypadku płetw, kształt pyszczka związany jest ściśle ze sposobem, w jaki ryba pobiera pokarm. Rozróżnia się trzy podstawowe ich typy:Pyszczek skierowany ku górze przystosowany jest do pobierania pokarmu z powierzchni wody, a zwłaszcza łowienia pływających owadów; pyszczek końcowy (skierowany wprost ku przodowi spotykamy u ryb pływających i żywiących się w toni wodnej. Pyszczek skierowany ku dołowi mają ryby żyjące i żywiące się przy dnie. oraz szukające pokarmu na kamieniach i roślinach.
Niektóre gatunki mają pyszczki o niezwykłych kształtach (np. w kształcie "trąbki"), którą przeszukują dno.
Wiele ryb mających  tzw. pyszczek dolny (np. sumiki) ma mięsiste wąsiki czuciowe, niektóre gatunki za ich pomocą wyszukują drogę lub wyczuwają pokarm. Niektóre sumiki mają szeroki pyszczek, który pozwala im zdrapywać glony z podłoża, bywa też używany do przyczepiania się do powierzchni kamieni.

Podziel się
oceń
1
0

komcie (0) | skomentuj

Płetwy spesjalne

wtorek, 03 lipca 2007 22:05
U niektórych gatunków ryb płetwa odbytowa przybiera kształt rurki, którą wykorzystują one do roznażania. Inne ryby używają płetw do obrony (np. skorpena). Skalary i karpieńcowate mają ozdobne płetwy i ogony. Kurkowate i żabieńcowate mają nawet płetwy pozwalające im "chodzić" 0:-)


Skorpena

Podziel się
oceń
0
1

komcie (0) | skomentuj

Zdjęcia w galeriach.


niedziela, 21 stycznia 2018

zajrzało tu już:  113 424  

Kalendarzyk

« lipiec »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Poszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Zagłosuj


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Parę słów o mnie

Odkąd mam rybki zaczęłam interesować się akwarystyką. i dlatego taki jest temat mojego bloga. To chyba tyle o mnie...:)

O czym jest mój blog

Wszystko co jest związane z akwarium: informacje o roślinach, rybach, a także praktyczne porady. Dla zainteresowanych: jest także pamiętnik mojej własnej rybki:) Zapraszam też na mój drugi bloog swia...

więcej...

Wszystko co jest związane z akwarium: informacje o roślinach, rybach, a także praktyczne porady. Dla zainteresowanych: jest także pamiętnik mojej własnej rybki:) Zapraszam też na mój drugi bloog swiat-slowa.bloog.pl. Będą tam moje wiersze i zwykłe przemyślenia...

schowaj...

Statystyki

zajrzało: 113424
notki
  • liczba: 212
  • komentarze: 933
zdjęcia
  • liczba zdjęć: 59
  • komentarze: 103
punkty: 5877
jestem z Wami już:): 4047 dni


Custom Myspace Clock
Free Fish Gold MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Adoptowałam kotka z bloga wirtualne-zwierzaki.bloog.pl

Adoptowałam kotka z bloga adopcje1211.bloog.pl

Adoptowałam pieska z bloga adopcje1211.bloog.pl

Adoptowałam pieska z bloga adopcje-zwierzakow-i-zuzia.bloog.pl


Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl